Xem chi tiết giới thiệu - Xã Vĩnh Lâm - Vĩnh Linh

TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

Điện thoại


 

 

THƯỜNG TRỰC ĐẢNG UỶ

Điện thoại:

Ông Cao Xuân Linh

Đảng ủy

Bí thư Đảng uỷ

0913309459

 

Ông Nguyễn Văn Kiệm

Đảng ủy

Phó Bí thư T.Tr Đảng ủy

0984567041

 

Ông Lê Đức Dũng

Đảng ủy

Phó Bí thư

0915023525

 

 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN


Điện thoại:

Ông Cao  Xuân Linh

HĐND

Chủ tịch HĐND

0913309459  
Ông Hoàng Đức Vĩnh 

HĐND

Phó Chủ tịch HĐND xã

0918403555  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

Điện thoại:

Ông Lê Dức Dũng

UBND

Chủ tịch

0915023525

 

Ông Võ Văn Long 

UBND

Phó Chủ tịch

0919908915

 

Ông Lê Quang Đông

UBND

UVTV - Trưởng Công an

0944261234

 

Ông Hoàng Kim Hải

UBND

UVUB - CHT BCH Quân sự

0916487135

 

Bà Nguyễn Thị Thúy Hoài 

UBND

Văn phòng HĐND-UBND

0915044559

 

Bà Bà Lê Thị Loan 

UBND

Văn phòng  - Thống kê

0978063677

 

Ông Hồ Văn Tiến 

UBND

Tư pháp - Hộ tịch

0942779444

 

Bà Nguyễn Thị Diệu Ly

UBND

Tư pháp - Hộ tịch

0944709234

 

Ông Trương Đình Lực

UBND

Chính sách - xã hội

0916907557

 

Ông Hoàng Ngọc Tú 

UBND

Địa chính - Xây dựng

0915790345

 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh 

UBND

Văn hóa - Xã hội

0914977198

 

Bà Nguyễn Thị Thuỳ Ngân

UBND

Kế toán - Ngân sách

0915484259

 

Ông Cao Văn Cường

UBND

Địa chính - Nông nghiệp

0913358059

 

       

 

 

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC
 

Điện thoại:

Ông Lê Văn Hóa 

 UBMTTQ

UVTV - Chủ tịch

0932590719

 

Ông Nguyễn Văn Phong 

UBMTTQ

Phó Chủ tịch

0916308567

 

 

CÁC NGÀNH ĐOÀN THỂ
 

Ông Nguyễn Anh Giáo 

Cựu chiến binh

Chủ tịch

0945888281

 

Ông Nguyễn Thanh Hoàng 

Cựu chiến binh

Phó Chủ tịch

0369250768

 

Ông Lê Đức Long 

Nông dân

Chủ tịch

0915023525

 

Ông Cao Văn Hoài 

Nông dân

Phó Chủ tịch

08344251973

 

Bà Hồ Thị Hồng Lê 

Đoàn thanh niên

Bí thư

0945256133

 

Ông Võ Văn Quân 

Đoàn thanh niên

Phó Bí thư

0914283919

 

Bà Nguyễn Thị Hương Lan

Phụ nữ

Chủ tịch

0915172025

 

Bà Nguyễn Thị Diên

Phụ nữ

Phó Chủ tịch

0328539569

 

Ông Lê Hồng Vinh

Hội người cao tuổi

Chủ tịch

0383267429

 

Ông Nguyễn Văn Hùng 

Hội chử thập đỏ

Chủ tịch

0914059788

 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 – 19/5/2024)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH