Xem chi tiết giới thiệu - Xã Vĩnh Lâm - Vĩnh Linh

GIỚI THIỆU VỀ XÃ VĨNH LÂM

 

Vĩnh Lâm là một xã thuộc vùng đồng bằng của huyện Vĩnh Linh, cách trung tâm huyện lỵ 04 km. Đông giáp xã Hiền Thành và xã Vĩnh Hòa, Nam giáp xã Vĩnh Sơn, Tây giáp xã Vĩnh Thủy, Bắc giáp xã Vĩnh Long và thị trấn Hồ Xá.

Trụ sở cơ quan Đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể xã nằm ở thôn Đặng Xá. Đơn vị hành chính xã Vĩnh Lâm hiện nay được thành lập cùng với sự ra đời của Đặc khu Vĩnh Linh. Có diện tích tự nhiên 13,64km2, có hơn 1.600 hộ và hơn 6.100 nhân khẩu, gồm 07 thôn, 06 HTX, 01 Quỹ tín dụng nhân dân và 03 trường học. Nền kinh tế chủ yếu của xã Vĩnh Lâm là sản xuất nông nghiệp với cây trồng chủ yếu là cây lúa. Về truyền thống lịch sử xã Vĩnh Lâm là một trong 03 chi bộ đầu tiên của huyện Vĩnh Linh. Hệ thống chính trị Xã Vĩnh Lâm vững mạnh có đầy đủ các tổ chức thành viên đều hoạt động có hiệu quả và đạt kết quả tốt.

Xã Vĩnh Lâm có độ dày về truyền thống cách mạng, nhân dân sớm có tinh thần yêu nước căm thù giặc sâu sắc, ngày 06/3/1931 chi bộ Quảng Xá một trong 3 chi bộ đầu tiên của huyện Vĩnh Linh được thành lập. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, quân và dân xã Vĩnh Lâm một lòng theo Đảng, làm theo cách mạng, anh dũng kiên cường, luôn phát huy truyền thống cách mạng và tiên phong đi đầu trong các phong trào.

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 – 19/5/2024)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH